Selleks, et Toonela portaal saaks jätkata ja laiendada oma tegevust rahvusliku maailmavaate levitamiseks ja mõtestamiseks, on meil vaja toetusi. Peamiselt kasutatakse sinu annetusi portaali ülevalpidamiseks ja reklaamimiseks.

Ehkki esmalt ajendab autoreid idealism, tuhmub ajaga siiski entusiasm. Isikliku elu keerdkäigud ja õnned jäävad paraku iga inimese prioriteediks. Autorite motiveerimiseks maksame heade lugude eest ka honorare.