Toonela on Eesti avangardlik rahvuslik kultuuriliikumine. See sai alguse 2016. aastal, kui välisilma parempoolsuse tõusu eeskujul hakkas koonduma põhjala nimelises kommuunis Eesti rahvuslik klikk, millest kasvas välja omaette kamraadkond. Oleme oma kardinataguse tegevusega jätnud Eesti kultuuri ja poliitikasse mitmeid jälgi, mis aina nähtavamalt hakkavad esile tõusma.

Meie eesmärk on poliitikaülene, see on metapoliitiline - pikk marss läbi kõigi ühiskonna tasandite, alates ajakirjandusest, haridusest, teadusest, kirjandusest, muusikast, kunstist, memeetikast ja poliitikast luuleni välja. Toonela ei ole osa ühestki parteist, noorteorganisatsioonidest ega ühestki teisest tunnustatud seltsingust, kuid igasugune ühiskondlik aktiivsus ja osalus eelnevates on meie vahend rahvusliku mõtlemise ja kultuuri süvendamiseks ning levitamiseks.

Meie teine, kuid sama oluline, eesmärk on koguda parempoolsete, rahvuslike, konservatiivsete, futuristlike ning kõigi sarnaste mõtlejate ideid ning asetada need Eesti konteksti. Kuid olulisemalt peame looma uue ajastu metafüüsika, mis hõlmaks endasse esteetika ja sellest lähtuvalt maailmavaate ning ideoloogia. See peab suutma mõtestada meie tulevikku hüpermobiilses ja -tehnoloogilises maailmas ning kasutama kõiki vahendeid, nii teaduslikke, kirjanduslikke kuid ka ebatraditsioonilisi, et luua Eesti oma rahvuslikke koolkondi.